สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 82
เข้าชมเดือนนี้ : 61527 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 703573 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
83  11 ตุลาคม 2564 13:29:37 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
143  10 กันยายน 2564 19:17:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
201  09 สิงหาคม 2564 19:54:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
154  12 กรกฏาคม 2564 13:02:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
207  13 มิถุนายน 2564 18:33:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
278  09 พฤษภาคม 2564 12:58:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
309  10 เมษายน 2564 12:49:28 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
327  08 มีนาคม 2564 18:05:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
362  15 กุมภาพันธ์ 2564 14:08:25 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
435  11 มกราคม 2564 20:08:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
381  10 ธันวาคม 2563 22:11:26 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
452  24 พฤศจิกายน 2563 17:58:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
122  11 พฤศจิกายน 2563 06:38:30
473  15 ตุลาคม 2563 11:01:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
148  11 กันยายน 2563 18:39:45
533  10 กันยายน 2563 16:07:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
578  13 สิงหาคม 2563 14:05:51 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
191  13 กรกฏาคม 2563 08:40:37
636  08 กรกฏาคม 2563 08:57:16 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
658  08 มิถุนายน 2563 17:52:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
644  12 พฤษภาคม 2563 10:33:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
691  15 เมษายน 2563 19:50:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
678  19 มีนาคม 2563 18:39:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
701  03 มีนาคม 2563 21:26:10 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
770  15 มกราคม 2563 22:16:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
236  05 มกราคม 2563 08:14:40
769  15 ธันวาคม 2562 23:44:06 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
889  19 พฤศจิกายน 2562 23:39:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
249  02 พฤศจิกายน 2562 13:54:27
826  11 ตุลาคม 2562 21:04:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
875  13 กันยายน 2562 23:08:27 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
928  16 สิงหาคม 2562 00:44:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
869  13 กรกฏาคม 2562 12:00:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
906  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
296  13 มิถุนายน 2562 11:20:50
290  13 มิถุนายน 2562 04:11:14
1466  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
323  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1502  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1620  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1543  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1653  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1666  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1780  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
257  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
237  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1547  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1939  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1974  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
265  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1777  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1517  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1757  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
557  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
463  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1618  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
340  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
246  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
626  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
428  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
528  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
459  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
481  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
3595  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
652  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
3650  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
3709  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
705  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
937  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
556  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
675  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
573  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
3704  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
484  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
558  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
507  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
925  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
4010  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
326  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1158  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
405  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
427  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
505  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
400  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
597  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
527  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
646  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
677  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
3972  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
4063  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
3997  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
3708  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
488  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
513  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
915  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
760  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
4177  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
4236  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
838  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
482  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
2080  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
824  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
712  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
652  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
4097  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
1966  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
929  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
4094  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
696  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
         
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
รถจักรยายนต์แชมป์ตายอันดับ 1
ประมาทขาดความรอบคอบ
มอบชีวิตไว้กับความตาย
ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน
ป้ายจราจร ประเภทป้ายเตือน
ป้ายจราจร ประเภทป้ายบังคับ
ป้ายจราจรบนพื้นทาง
ขับรถต้องรอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม
วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ใ่ส่หมวกกันน็อก
ซิ่ง แซง ตาย
เมาอย่าขับ ง่วงหลับอย่าฝืนสดชื่นค่อยเดินทาง
คู่มือถนนแห่งความปลอดภัย
รอบรู้ คู่ถนน
คำขวัญ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
 
 
 
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com