สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 175
เข้าชมเดือนนี้ : 54054 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 619411 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
13 กรกฏาคม 2563 08:40:37
90  08 กรกฏาคม 2563 08:57:16 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
108  08 มิถุนายน 2563 17:52:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
119  12 พฤษภาคม 2563 10:33:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
157  15 เมษายน 2563 19:50:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
128  19 มีนาคม 2563 18:39:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
155  03 มีนาคม 2563 21:26:10 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
204  15 มกราคม 2563 22:16:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
56  05 มกราคม 2563 08:14:40
220  15 ธันวาคม 2562 23:44:06 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
321  19 พฤศจิกายน 2562 23:39:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
65  02 พฤศจิกายน 2562 13:54:27
266  11 ตุลาคม 2562 21:04:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
311  13 กันยายน 2562 23:08:27 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
376  16 สิงหาคม 2562 00:44:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
316  13 กรกฏาคม 2562 12:00:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
352  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
118  13 มิถุนายน 2562 11:20:50
114  13 มิถุนายน 2562 04:11:14
616  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
75  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
623  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
725  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
642  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
767  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
792  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
902  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
113  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
114  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
797  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1055  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1091  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
133  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
990  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
874  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
935  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
343  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
248  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
932  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
208  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
205  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
448  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
328  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
360  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
298  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
364  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
2766  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
437  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
2826  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2879  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
582  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
716  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
374  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
554  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
470  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
2885  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
348  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
440  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
391  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
803  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
3135  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
288  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
953  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
369  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
383  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
406  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
311  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
548  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
472  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
527  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
568  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
3166  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
3228  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
3141  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
2987  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
384  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
461  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
745  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
708  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
3384  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
3417  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
723  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
434  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
1651  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
697  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
598  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
599  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
3259  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
1541  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
763  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
3273  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
567  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
         
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
รถจักรยายนต์แชมป์ตายอันดับ 1
ประมาทขาดความรอบคอบ
มอบชีวิตไว้กับความตาย
ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน
ป้ายจราจร ประเภทป้ายเตือน
ป้ายจราจร ประเภทป้ายบังคับ
ป้ายจราจรบนพื้นทาง
ขับรถต้องรอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม
วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ใ่ส่หมวกกันน็อก
ซิ่ง แซง ตาย
เมาอย่าขับ ง่วงหลับอย่าฝืนสดชื่นค่อยเดินทาง
คู่มือถนนแห่งความปลอดภัย
รอบรู้ คู่ถนน
คำขวัญ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
 
 
 
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com