สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 187
เข้าชมเดือนนี้ : 54066 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 619423 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
114  13 มิถุนายน 2562 04:11:14
118  13 มิถุนายน 2562 11:20:50
65  02 พฤศจิกายน 2562 13:54:27
56  05 มกราคม 2563 08:14:40
13 กรกฏาคม 2563 08:40:37
448  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
328  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
470  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
599  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
554  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
437  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
128  19 มีนาคม 2563 18:39:56 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
321  19 พฤศจิกายน 2562 23:39:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
108  08 มิถุนายน 2563 17:52:57 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
155  03 มีนาคม 2563 21:26:10 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
90  08 กรกฏาคม 2563 08:57:16 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
157  15 เมษายน 2563 19:50:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
119  12 พฤษภาคม 2563 10:33:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
932  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
204  15 มกราคม 2563 22:16:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
220  15 ธันวาคม 2562 23:44:06 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
935  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
623  13 มีนาคม 2562 20:16:41 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
792  18 พฤศจิกายน 2561 16:03:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1055  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
797  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
133  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
75  19 เมษายน 2562 13:48:36 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
616  21 พฤษภาคม 2562 15:08:31 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1091  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
902  18 ตุลาคม 2561 10:07:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
767  18 ธันวาคม 2561 08:36:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
3228  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
567  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
953  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
803  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
708  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
3141  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
3166  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
461  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
568  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
1541  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
472  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
208  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
205  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
360  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
288  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
348  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
1651  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
874  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
3273  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
298  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
723  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
391  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
248  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
440  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
990  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
343  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
582  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
3135  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
383  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
369  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
311  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
598  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
745  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
384  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
2885  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
527  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
716  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
3384  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
374  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
2879  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
434  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
376  16 สิงหาคม 2562 00:44:23 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
114  15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
266  11 ตุลาคม 2562 21:04:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
642  10 มกราคม 2562 12:01:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
352  18 มิถุนายน 2562 10:16:44 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
725  20 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:00 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
316  13 กรกฏาคม 2562 12:00:55 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
311  13 กันยายน 2562 23:08:27 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
113  24 กันยายน 2561 10:54:35 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
548  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
364  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
2826  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
3259  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
406  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
697  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
2766  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
763  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
3417  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
2987  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com