สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 131
เข้าชมเดือนนี้ : 35254 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 436451 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
135  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
133  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
318  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
468  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
387  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
275  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
18  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1869  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
443  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
729  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
662  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
549  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
1800  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
1791  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
320  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
357  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
751  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
351  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
57  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
56  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
182  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
172  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
206  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
748  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
1886  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
114  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
580  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
266  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
273  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
391  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
1751  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
262  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
252  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
179  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
435  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
560  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
201  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
1515  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
379  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
540  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
1953  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
228  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
1499  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
319  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
403  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
195  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
1437  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
1933  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
250  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
543  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
1367  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
592  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
1985  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
1703  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com