สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 144
เข้าชมเดือนนี้ : 16166 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 180686 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
14  17 กุมภาพันธ์ 2557 08:45:24
39  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
307  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
46  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
414  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
333  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
102  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
268  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
199  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
343  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
338  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
107  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
180  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
268  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
131  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
78  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
67  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
168  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
462  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
315  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
135  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
65  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
324  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
100  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
111  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
87  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
201  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
167  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
54  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
130  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
132  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
61  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
360  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
78  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
215  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
96  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
474  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
107  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
247  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
288  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
373  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
310  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com