สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 124
เข้าชมเดือนนี้ : 30980 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 374767 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
61  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
105  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
272  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
431  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
326  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
220  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
1395  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
416  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
498  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
556  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
468  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
1322  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
1317  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
276  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
319  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
475  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
312  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
101  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
139  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
175  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
451  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
1428  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
75  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
502  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
243  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
232  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
319  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
1263  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
231  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
228  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
156  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
397  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
455  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
173  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
1038  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
302  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
418  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
1429  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
201  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
1026  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
284  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
336  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
122  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
984  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
1453  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
204  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
492  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
891  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
535  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
1449  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
1240  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com