สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 124
เข้าชมเดือนนี้ : 39330 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 472073 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
196  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
152  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
363  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
504  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
435  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
314  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
144  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
132  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
47  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
30  20 กรกฏาคม 2561 08:55:04 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
24  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
76  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2130  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
475  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
800  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
699  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
595  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
2058  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
2056  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
360  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
401  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
906  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
382  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
96  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
96  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
234  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
208  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
247  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
938  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
156  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2150  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
193  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
619  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
298  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
95  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
314  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
156  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
183  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
440  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
2021  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
298  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
285  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
214  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
472  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
606  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
234  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
1782  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
415  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
590  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
2245  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
261  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
1785  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
353  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
15 สิงหาคม 2561 09:48:49 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
442  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
241  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
1710  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2188  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
290  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
589  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
1641  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
634  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
2282  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
1961  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com