สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 79
เข้าชมเดือนนี้ : 32010 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 355809 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
24  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
86  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
240  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
425  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
286  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
206  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
1256  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
409  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
425  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
529  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
438  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
1179  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
1173  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
253  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
307  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
427  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
295  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
57  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
136  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
167  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
392  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
1295  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
63  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
479  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
236  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
212  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
260  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
1139  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
225  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
226  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
153  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
375  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
393  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
160  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
894  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
292  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
315  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
1291  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
199  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
883  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
282  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
308  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
95  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
848  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
1317  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
195  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
458  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
752  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
515  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
1303  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
1112  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com