สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 5
เข้าชมเดือนนี้ : 26144 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 321280 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
10 เมษายน 2559 07:16:15
41  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
213  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
416  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
259  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
180  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
1155  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
396  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
391  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
489  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
415  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
1080  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
1070  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
240  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
289  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
395  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
273  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
20  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
123  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
157  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
351  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
1194  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
53  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
451  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
224  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
198  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
222  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
1041  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
210  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
214  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
146  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
358  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
362  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
152  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
795  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
269  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
287  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
1170  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
189  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
778  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
273  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
284  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
68  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
752  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
1214  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
187  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
439  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
650  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
486  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
1189  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
1013  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com