สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 96
เข้าชมเดือนนี้ : 29055 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 344001 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
14  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
69  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
234  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
422  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
278  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
198  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
1229  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
407  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
415  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
516  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
432  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
1151  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
1143  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
250  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
299  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
417  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
289  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
46  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
134  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
165  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
381  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
1268  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
60  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
468  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
233  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
210  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
254  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
1112  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
222  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
223  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
151  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
371  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
385  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
159  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
868  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
288  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
309  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
1256  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
197  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
853  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
280  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
299  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
89  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
821  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
1290  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
194  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
454  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
724  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
508  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
1269  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
1083  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com