สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 14
เข้าชมเดือนนี้ : 22578 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 304470 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
204  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
414  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
246  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
171  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
1080  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
394  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
371  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
476  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
403  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
1007  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
994  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
235  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
282  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
377  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
267  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
118  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
153  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
316  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
1122  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
46  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
443  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
220  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
192  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
210  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
967  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
205  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
211  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
142  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
349  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
349  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
145  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
719  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
262  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
272  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
1074  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
187  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
700  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
272  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
275  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
54  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
675  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
1139  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
184  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
426  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
572  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
479  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
1106  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
944  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com