สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 120
เข้าชมเดือนนี้ : 16913 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 218537 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
21  25 สิงหาคม 2557 20:27:02
29 ตุลาคม 2557 15:36:44
108  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
353  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
132  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
60  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
644  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
352  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
169  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
341  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
283  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
561  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
554  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
149  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
214  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
309  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
190  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
90  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
98  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
205  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
691  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
362  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
169  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
117  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
58  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
557  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
150  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
147  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
103  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
256  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
233  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
82  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
279  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
184  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
152  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
589  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
131  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
256  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
231  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
162  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
234  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
703  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
135  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
308  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
127  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
367  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
609  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
521  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com