สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 212
เข้าชมเดือนนี้ : 39816 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 460281 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
179  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
140  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
353  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
500  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
426  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
307  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
91  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
80  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
11  13 มิถุนายน 2561 15:54:58 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
17  23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
30  17 พฤษภาคม 2561 11:53:22 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2036  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
469  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
786  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
694  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
586  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
1970  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
1960  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
353  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
388  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
855  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
377  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
90  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
91  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
225  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
201  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
243  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
871  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
126  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
2052  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
188  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
612  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
293  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
86  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
308  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
109  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
178  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
432  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
1923  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
292  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
279  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
208  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
465  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
599  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
227  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
1690  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
409  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
583  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
2143  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
256  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
1685  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
349  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
435  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
235  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
1614  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2101  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
284  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
581  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
1537  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
630  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
2179  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
1871  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com