สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 115
เข้าชมเดือนนี้ : 38636 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 448861 ท่าน
 
 
เอกสารเผยแพร่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
เอกสารสื่อแผ่นพับ
หนังสือความปลอดภัย
 
 
ชื่อเอกสาร จำนวนที่โหลด วันที่ Upload ผู้ Upload  
168  05 สิงหาคม 2559 11:49:11 Admin Admin (Admin)
136  08 กุมภาพันธ์ 2559 11:19:57 Admin Admin (Admin)
348  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:31 Admin Admin (Admin)
496  23 สิงหาคม 2553 15:12:23 Admin Admin (Admin)
418  25 พฤศจิกายน 2556 23:01:52 Admin Admin (Admin)
302  28 กรกฏาคม 2557 11:07:49 Admin Admin (Admin)
49  13 กุมภาพันธ์ 2561 09:02:52 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
35  23 มีนาคม 2561 19:04:43 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
23 เมษายน 2561 17:01:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1975  29 กันยายน 2554 11:42:39 Admin Admin (Admin)
466  12 มกราคม 2553 17:03:17 Admin Admin (Admin)
770  10 ธันวาคม 2555 11:44:34 Admin Admin (Admin)
690  22 มกราคม 2556 20:31:58 Admin Admin (Admin)
577  20 มิถุนายน 2554 12:32:56 Admin Admin (Admin)
1906  29 กันยายน 2554 11:42:18 Admin Admin (Admin)
1895  29 กันยายน 2554 11:42:51 Admin Admin (Admin)
348  11 กรกฏาคม 2554 12:42:40 Admin Admin (Admin)
382  17 มกราคม 2555 15:49:12 Admin Admin (Admin)
818  31 พฤษภาคม 2553 15:48:49 Admin Admin (Admin)
375  03 กันยายน 2555 15:43:09 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
85  16 สิงหาคม 2560 11:20:14 Admin Admin (Admin)
84  16 สิงหาคม 2560 11:19:00 Admin Admin (Admin)
213  18 มกราคม 2559 16:24:04 Admin Admin (Admin)
198  25 ธันวาคม 2555 19:36:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
239  08 กรกฏาคม 2556 17:52:08 Admin Admin (Admin)
822  03 กันยายน 2553 10:55:16 Admin Admin (Admin)
87  03 เมษายน 2561 20:02:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
1990  14 พฤษภาคม 2553 09:53:18 Admin Admin (Admin)
183  06 กรกฏาคม 2558 15:41:45 Admin Admin (Admin)
608  02 มีนาคม 2554 15:42:22 Admin Admin (Admin)
291  30 พฤษภาคม 2556 14:21:14 Admin Admin (Admin)
75  09 มีนาคม 2561 10:10:18 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
302  10 มิถุนายน 2556 16:25:17 Admin Admin (Admin)
38  17 เมษายน 2561 17:18:12 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
165  23 มีนาคม 2561 18:36:01 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
426  18 กรกฏาคม 2557 10:07:24 Admin Admin (Admin)
1855  14 มกราคม 2556 16:06:33 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
289  17 ตุลาคม 2555 15:15:03 Admin Admin (Admin)
276  17 ตุลาคม 2555 15:16:00 Admin Admin (Admin)
203  06 กันยายน 2555 11:33:38 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
460  24 สิงหาคม 2553 14:09:50 Admin Admin (Admin)
591  29 มิถุนายน 2554 11:44:40 Admin Admin (Admin)
225  28 กันยายน 2554 10:52:49 Admin Admin (Admin)
1623  20 พฤศจิกายน 2556 14:46:17 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
404  03 กันยายน 2555 15:41:45 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
574  28 พฤศจิกายน 2556 11:59:13 Admin Admin (Admin)
2065  13 มิถุนายน 2554 10:13:03 Admin Admin (Admin)
253  26 พฤศจิกายน 2556 00:38:57 Admin Admin (Admin)
1612  27 กรกฏาคม 2557 19:43:16 Admin Admin (Admin)
343  14 กุมภาพันธ์ 2554 16:10:56 Admin Admin (Admin)
431  06 กันยายน 2555 11:04:05 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
227  04 มิถุนายน 2558 10:08:38 Admin Admin (Admin)
1547  27 กรกฏาคม 2557 19:43:33 Admin Admin (Admin)
2040  14 กรกฏาคม 2553 15:06:25 Admin Admin (Admin)
277  05 ตุลาคม 2555 13:22:53 งานบริหาร .. (งานบริหาร)
575  24 สิงหาคม 2553 14:10:33 Admin Admin (Admin)
1472  20 สิงหาคม 2557 17:26:47 Admin Admin (Admin)
621  17 พฤษภาคม 2553 11:23:27 Admin Admin (Admin)
2100  13 มิถุนายน 2554 10:11:51 Admin Admin (Admin)
1808  29 กันยายน 2554 11:40:13 Admin Admin (Admin)
         
 
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com