สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 81
เข้าชมเดือนนี้ : 59354 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 699016 ท่าน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 อัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทาง
2 ตารางค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทางทั่วประเทศ
3 ตรวจสอบอัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทางหมวด 2
4 ประกาศรับคำขออนุญาติประกอบการขนส่งประจำทาง
5 มาตุลี จุลสารขนส่งสัมพันธ์
6 สารสวัสดิภาพการขนส่ง
7 ยาเสพติด : ยาอี และ ยาเค
8 ยาเสพติด : สารระเหย
9 การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
10 ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
11 ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน
12 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรถควันดำ
13 การใช้เข็ดขัดนิรภัย
14 การตรวจสภาพรถ
15 การชำระภาษีประจำปี
16 อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษี ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกและตามพ.ร.บ.รถยนตร์
17 คู่มือการใช้และให้บริการรถแท๊กซี่มิเตอร์
18 รอบรู้เรื่องกฎจราจร
19 ความรู้สำหรับการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ
20 เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน
21 เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ
22 คำถาม ถาม-ตอบความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
23 พระราชบัญญติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
24 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
 
 
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com