สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชมวันนี้ : 26
เข้าชมเดือนนี้ : 40260 ท่าน
เข้าขมทั้งหมด : 497898 ท่าน
 
 
ให้นำรถเข้ารับการทดสอบการทรงตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มีนาคม 2560

ตามความในกฎกระทรวงฉบับที่ 62 พ.ศ.2559 ออกตาม พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ในการแก้ไขความสูงของรถโดยสารมาตรฐาน4(สองชั้น) จากเดิมมีความสูงไม่เกิน 4.30 เมตร เป็นต้องมีความสูงไม่เกิน 4.00 เมตร และรถโดยสารมาตรฐานอื่น(ชั้นเดียว) จากเดิมมีความสูงไม่เกิน 4.00 เมตร เป็นต้องมีความสูงไม่เกิน 3.80 เมตร จะมีผลบงคับในวันที่ 19 มีนาคม 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถที่มีความสูงตั้งแต่ 3.60 เมตร ขึ้นไปเข้ารับการทดสอบการทรงตัว ณ สถานที่ติดตั้งเครื่องทดสอบทรงตัวและดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดตามลิ้งค์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ คลิ้กโหลด
จำนวนผู้เข้าชม (508)
ร่วมแสดงความคิดเห็นในข่าว
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : *
อีเมล์ผู้แสดงความคิดเห็น : *
ความคิดเห็น : *
 
   
 


โดย กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
Copyright © by www.dltudon.com E-Mail : dltudonthani@hotmail.com