แบบทดสอบความรู้ความรู้เรื่องกฏจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

แบบทดสอบรถจักรยานยนต์ 20 ข้อ
ผู้ทดสอบต้องทำข้อสอบให้ได้ 15 ข้อขึ้นไปจึงจะผ่านการทดสอบ

car_02.jpg
แบบทดสอบรถยนต์ 30 ข้อ
ผู้ทดสอบต้องทำข้อสอบให้ได้ 23 ข้อขึ้นไปจึงจะผ่านการทดสอบ