สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
รายละเอียดกระทู้
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2556 10:09:08
1 พฤศจิกายน ปรับเปลี่ยนเส้นทางเข้าสถานีเฉพาะรถโดยสารสาธารณะที่มาจากเส้นสกลนคร
นายขจิต หิรัญพฤกษ์ ขนส่งจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้เครือข่ายรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนร่วมแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 และสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้เชิญผู้แทนจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี นายสถานีเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด อุดรธานี และผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ได้ข้อสรุปดังนี้
1. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จัดระเบียบการจอดรถโดยสารสาธารณะภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการเดินรถเข้า-ออก
2. ห้ามรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ จอดรับ-ส่งผู้โดยสาร และขนถ่ายสัมภาระ หรือจอดซ้อนคันบนถนนสายอุทิศ ตั้งแต่สี่แยกรวมทวี จนถึงสี่แยกหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซ่า หากมีผู้ฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะนำมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับต่อไป
3. ในระยะเริ่มแรกจะทดลองปรับเปลี่ยนเส้นทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เฉพาะรถที่มาจากด้านสกลนคร คือ เมื่อผ่านตลาดหนองบัวและข้ามทางรถไฟแล้ว ให้ใช้เส้นทางใหม่ คือ หลังจากข้ามทางรถไฟ ให้ชิดขวา และเลี้ยวขวาที่สัญญาณไฟเข้าถนนทองใหญ่ เลียบตลาดยูดีทาว์น เมื่อถึงสี่แยกหน้าสถานีรถไฟอุดรธานีให้เลี้ยวซ้าย (ผ่านตลาดปรีชาด้านขวามือ) เข้าถนนประจักษ์ศิลปาคม และเมื่อถึงสี่แยกหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายอุทิศ เลี้ยวซ้ายเข้าสถานีฯ บริเวณทางเข้าเดิม
4. สำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ที่มาเข้าอุดรธานี จากถนนทหารผ่านอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เนื่องจากมีจำนวนรถมาก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เชิญผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งร่วมประชุมหารือในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2 (โนนสูง) ต่อไป
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถดังกล่าว เป็นการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขตเทศบาล และทดลองชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน หากพบว่าไม่มีความเหมาะสมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความคล่องตัวในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี
กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
ร้องเรียน ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584
คลิ้กโหลดได้เลย...
  email : dltudonthani@hotmail.com IP: 110.78.148.66
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 1 01 พฤศจิกายน 2556 10:09:40
เส้นทางขาเข้าทางขอนแก่น
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 110.78.148.66
ร่วมตอบกระทู้
ท่านต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงสามารถโพสต์ข้อความสอบถามได้ครับได้ครับ
[---------------ลงทะเบียนสมาชิก----------------]