สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
รายละเอียดกระทู้
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
วันที่ 17 สิงหาคม 2557 16:47:23
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถตู้โดยสาร (30) จำนวน 208 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถตู้โดยสาร (30) จำนวน 208 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถตู้โดยสาร (30) จำนวน 208 ราย
เนื่องจากมีผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจำนวนมาก ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีเกรงว่าอาจจะทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก และมีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนที่เป็นงานประจำและเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจึงได้กำหนดขั้นตอนไว้ดังนี้
1. การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
2. การตรวจสภาพรถ
3. การจดทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ..ดังไฟล์ที่แนบ..
คลิ้กโหลดได้เลย...
  email : dltudonthani@hotmail.com IP: 110.78.178.63
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 1 17 สิงหาคม 2557 16:47:48
ายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถตู้โดยสาร (30) จำนวน 208 ราย
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 110.78.178.63
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 2 18 สิงหาคม 2557 12:14:20
การขอรับใบอนุญาตขับรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง(30) สขจ.อุดรธานี ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารไม่ประจำทางกลุ่ม 208 คัน ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการ เข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ ตาม พรบ.การขนส่งทางบก ประเภท ท.2 ในวันเสาร์ที่ 23 – 24 สิงหาคม 2557 ระหว่าง เวลา 08.00 – 17.00 น ผู้ที่ขอรับรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง(30) ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถให้นำเอกสาร 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.ใบรับรองแพทย์ มายื่นฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ชั้น 2 สขจ.อุดรธานี 2 (บอกเจ้าหน้าที่ว่า “รถตู้”) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ของวันที่ 18-22 สิงหาคม (ถ้าไม่ยื่นเอกสารในวันศุกร์จะไม่สามารถเข้ารับการอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ได้)
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 110.78.178.63
ร่วมตอบกระทู้
ท่านต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงสามารถโพสต์ข้อความสอบถามได้ครับได้ครับ
[---------------ลงทะเบียนสมาชิก----------------]