สถานะการเข้าใช้งาน : ผู้เยี่ยมชม
รายละเอียดกระทู้
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
วันที่ 24 เมษายน 2558 10:20:14
เสริมสร้างวินัยและให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์ให้แก่เยาวชนในระดับชั้นป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
21มิถุนายน2557 09.00-16.00น.สขจ.อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสนามจราจรเยาวชนฯเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เสริมสร้างวินัยและให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์ให้แก่เยาวชนในระดับชั้นป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา ตำบลนากว้าง.อำเภอเมืองอุดรธานี และนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรจากกองกำกับการตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีและสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ให้ความรู้ ความสนุกสนานแก่เด็กนักเรียนผูัเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ.ทนงศักดิ์)และคณะนอกจากนี้ในระหว่างการอบรมยังมีพี่ๆทีม คนสู้ภัยอุดรธานี แวะมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจทุกท่าน ในโอกาสต่อไปจะได้เรียนเชิญท่านทั้งหลายมาแชร์ประสบการณ์อุบัติเหตุ หลายๆด้านมาเล่าให้พวกเราฟัง
  email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 1 24 เมษายน 2558 10:34:28
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 2 24 เมษายน 2558 10:34:38
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 3 24 เมษายน 2558 10:34:45
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 4 24 เมษายน 2558 10:34:51
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 5 24 เมษายน 2558 10:34:59
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 6 24 เมษายน 2558 10:35:05
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 7 24 เมษายน 2558 10:36:37
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 8 24 เมษายน 2558 10:36:37
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 9 24 เมษายน 2558 10:36:57
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 10 24 เมษายน 2558 10:37:04
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 11 24 เมษายน 2558 10:37:15
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 12 24 เมษายน 2558 10:37:22
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 13 24 เมษายน 2558 10:37:30
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 14 24 เมษายน 2558 10:37:40
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 15 24 เมษายน 2558 10:37:49
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ผู้ดูแลระบบ (Admin) รุ่น 999'
Admin Admin
ความคิดเห็นที่ 16 24 เมษายน 2558 10:37:56
.
email : dltudonthani@hotmail.com IP: 116.58.233.200
ร่วมตอบกระทู้
ท่านต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงสามารถโพสต์ข้อความสอบถามได้ครับได้ครับ
[---------------ลงทะเบียนสมาชิก----------------]